บริจาคเลี้ยงอาหาร

หลักเกณฑ์การบริจาคเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ

1.การจองเลี้ยงอาหารกรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

2.ศูนย์ฯกำหนดรับจองเลี้ยงอาหาร 1 มื้อ ต่อเจ้าภาพ 1 คณะ

3.ผู้จองเลี้ยงอาหารสามารถนำอาหารมาเอง(ซึ่งเป็นอาหารรส   ไม่จัดเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ)

หรือถ้าไม่สะดวกจะให้ศูนย์ฯ ดำเนินการจัดหาได้

4.เวลารับรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ 3 มื้อ

อาหารมื้อเช้า         เวลา 7.30 น.

อาหารมื้อกลางวัน    เวลา 11.30 น. 

อาหารมื้อเย็น         เวลา 16.30 น

 

ติดต่อสอบถามการบริจาค  ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  038-241-121  ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา  08.30 - 16.30 น.

Visitors: 12,219