การบริจาค

                                              

 

                                                       การบริจาค

                                                                     1.การจัดกิจกรรม/นันทนาการ/การแสดง ฯลฯ

                                        2.บริจาคเลี้ยงอาหาร/เงิน/สิ่งของ

                                        3.มอบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน

                                        4.การเป็นจิตอาสา

                                        5.เยี่ยมเยี่ยนให้กำลังใจ

*******เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทางศูนย์ฯของดกิจกรรมต่างที่ต้องพบปะกับผู้สูงอายุทุกกรณี เพราะผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สามารถติดเชื้อโรคได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่น******ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Visitors: 13,863